Ett möte

Ett möte, en tanke möter en annan
De korsar varandra på stigen
Blandas, andas
Lämnar stigen
Försvinner i tiden

Nya tankar föds
Gamla dör
Men de gånger de möts
Andas, blandas de

Det gamla blir det nya
Som föds, för att låta
Det gamla dö

Med tiden blir det nya
Det gamla
Det gamla det nya
Endast tiden förnyas
Ty tiden blir aldrig gammal
Aldrig ung
Den rinner bara längs stigen
så som den alltid gör

Men tanken den föds och dör
i tidens grepp så som ett skepp
i vindarnas grepp
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s